Privatlivspolitik

Med persondataforordningen  er der skærpede krav til, hvordan virksomheder bruger og behandler personlige oplysninger. Dette udelukkende for at beskytte dig endnu bedre, når oplysninger om dig håndteres.

Vi behandler følgende personoplysninger:

  • Når du har købt en vare her, skrives der faktura med navn og adresse. Der kan ligeledes ligge kontaktoplysninger i form af telefonnummer og mailadresse.
  • Vi videregiver kun oplysninger til tredjemand, når vi er retligt forpligtede til det

Vi indhenter oplysninger fra:

  • Dig privat, internettet, krak, telefonbog og lignende

Hvornår sletter vi dine oplysninger:

Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt i henhold til lovgivningen, eller vi kan blive mødt med et krav. Det vil i de fleste tilfælde betyde, at vi sletter oplysninger senest 5 år efter i samme regnskabsår, som der er indgået en handel.

Hvad er dine rettigheder:

Du har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Såfremt vi retligt har været forpligtet til at videregive oplysninger om dig, kan du få oplyst, hvortil udvekslingen er sket til, og hvad formålet er.

Du har altid ret til at få oplysning om behandlingen af data og indsigt i egne data

Du har ret til at få berigtiget eventuelt urigtige eller vildledende oplysninger.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Kontaktoplysning på dataansvarlig finder du her: Kontakt/info

Du kan eventuelt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du finder på www.datatilsynet.dk

Ændringer i denne databeskyttelsespolitik

Vi vil løbende gennemgå og opdatere denne politik. Persondatapolitikken er senest opdateret d. 25. maj 2018